Framsidan

Arbetsgruppen för Kyrkhelg Nord har vid sitt möte den 18 maj beslutat att anordna en kyrk­helg i ström­mad form 11–13 september 2020. Den traditionella kyrkhel­gen i Karleby kan inte hållas på grund av det osäkra läget till följd av den rådande co­ro­naepidemin. Pla­nen är dock att ordna nästa kyrkhelg i fysisk form i Kar­le­­by 17–19 sep­tem­ber 2021 med temat ”Jesus till alla”. Mera information om höstens strömmade kyrkhelg kom­mer att publiceras på hem­si­dan www.kyrkhelg.fi under sommarens lopp.