Media syd

Debatt mellan biskop Björn Vikström och chefredaktör Leif Nummela. Torsten Sandell leder debatten.

 

Bibelstudium Jesus i Gamlatestamentet. Stig-Olof Fernström

Jesus mitt i allt! Peter Fagerholm lö 17.3 kl 14

Jesus mitt i allt. Leif Nummela. 17.3 kl 14

Livgivare och livsfarlig - om Guds Helighet - Seminarium med Olof Edsinger

Guds barn i världen - Seminarium Johan Candelin

Jesus mitt i världen - Johan Candelin - tal lö kväll

Jesus mitt i världen - Olof Edsinger - tal lö kväll