Pressmeddelande 2018

Sanningen under luppen på Kyrkhelgen i Karleby

Kan man vara kristen på goda grunder idag? Apologetik, försvaret av den kristna tron, var på tapeten på Kyrkhelgen under veckoslutet 14-16 september i Karleby. Temat Inför Sanningen lockade drygt 2000 personer ända från Södra Finland till Kyrkhelgen som var den elfte i ordningen. 
Helgen inleddes med en debatt under temat ”Sant för dig, men inte för mig! Är allt relativt – också sanningen”. Det var fullt hus i stadsbiblioteket, när helgens huvudgäst, apologeten Stefan Gustavsson från Sverige debatterade med Henrik Othman, biträdande chefredaktör för Österbottens tidning. May Wikström, Kyrkpressens chefredaktör, fungerade som moderator.

I fredagens kvällsmöte fick Kyrkhelgbesökarna välsigna och sjunga farväl till familjen Gill från Pakistan. Familjen besökte Kyrkhelgen också 2016 och berättade att de önskade få asyl i det kristna Finland. Fadern som är pastor hotas av dödsdom pga Pakistans blasfemilag. Då samlades en adress med över 1000 namn till president Niinistö med vädjan om att familjen skulle få stanna i Finland. Familjen Gill förnekades asyl och skall utvisas på måndagen den 17 september tillbaka till Pakistan.

- Vi är mycket tacksamma för finländare för all kärlek vi har fått här. Vi har lärt oss vad livets mening är. Vi skall snart åka tillbaka och behöver era böner och er hjälp. I Jesus Kristus är vi en familj. Vi tror att Jesus är med oss och änglarna är med oss, sade pastor Gill. 

Kyrkhelgen har en stark familjeprägel. Ett brett utbud av program i form av inalles 14 seminarier, musik, program för barn i olika åldrar och för ungdomar lockar hela familjer med. 
Kyrkoherde Per Stenberg är glad över Kyrkhelgens uppslutning. 

- Man kunde sammanfatta dagarnas budskap i några meningar: Mitt i en värld där sanningen hela tiden blir motsagd möter oss Jesus som är Sanningen på ett personligt plan och kallar oss in i gemenskap med Honom. Han är den sanning som håller att både leva och dö på.
Kyrkhelgen är de finlandsvenska inomkyrkliga väckelserörelsernas storsamling och utgör en av de största sammankomsterna i Borgå stift. Det är hela 11 organisationer från Svenskfinland som arrangerade Kyrkhelgen i samarbete med Karleby svenska församling.

Söndagens festhögmässa bandades och kommer att sändas ut i Radio Vega den 7 oktober.

 

 

 

Inför sanningen är temat för Kyrkhelgen i Karleby

Inför sanningen är temat för årets Kyrkhelg som är den elfte i ordningen. Helgens tema handlar om apologetik, det vill säga försvar av den kristna tron. Helgen inleds med en debatt under temat ”Sant för dig, men inte för mig! Är allt relativt – också sanningen”. Det är helgens huvudgäst Stefan Gustavsson som debatterar med chefredaktör Henrik Othman. May Wikström är moderator för debatten.

Det blir i vanlig ordning kvällsmöten både fredag och lördag kvällar, seminarier både på förmiddagen och eftermiddagen på lördag. Inalles bjuds det på 14 seminarier med skiftande teman. De riktar sig till både vuxna och ungdomar. Barnen har eget program under hela helgen. 

Bland gästtalarna kan nämnas Vesa Ollilainen som arbetar som vice rektor för Folkmissionens folkhögskola i Ryttylä. Tomas Sandell är född i Karleby och är grundare och direktor för European Coalition for Israel. Soile Haverinen är doktorand i teologi och ansvarar tillsammans med sin man för verksamheten i Lutherkyrkan i Helsingfors. 

Det är hela 12 organisationer från Svenskfinland som är arrangörer för Kyrkhelgen. Mera information om programmet och de övriga medverkandena finns på www.kyrkhelg.fi

Kyrkhelgen firas den 14-16 september i Gamlakarleby stadskyrka och i församlingscentret.