Valter Asplunds grupp Alpha fick sin start då några sång- och musikintresserade killar bestämde sig för starta en sång­grupp. Redan efter att gruppen för första gången samlats och diskuterat, hade de ett ge­men­samt mål – att genom sång förmedla ett kristet budskap. Repertoaren har således varit främst psalmer och lovsånger. Alpha har sju medlemmar, av vilka de flesta tidigare har sjungit i kör och alla känner varandra sedan länge tillbaka. Sånggruppen har samlats en gång i veckan för att öva och ha roligt kring musik. Man sjunger både a capella och med instrument, i hu­vud­sak piano. Gruppen består av brödraparet Valter och Joakim Asp­lund, bröderna JonathanJoel och Jeremias Snellman samt Linus Snellman och Erik Holmberg

 

BarnOas är en del av Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. BarnOas, som leds av Hanna Sandberg och Emma Lönnqvist, består av ett gäng glada typer som vill att så många barn som möjligt ska få lära känna Jesus! Under lördagen på Kyrkhelgen kommer BarnOas att ha hand om programmet för barn i skolåldern. (Foto: Johan Sandberg)

 

Viktor Asplund arbetar som ekonom på Ahola Transport. Han och hustrun Victoria är bo­satta i Larsmo och musicerar gärna på sin fritid.

 

 

Jonas Björkstrand är bosatt i Koskö nära Vasa. Han är gift och har två underbara barn. Förutom sitt jobb som IT-specialist, reser han omkring en hel del för att vittna och predika på olika ställen. Jonas älskar Guds ord, Jesus Kristus, och evangeliet om honom, och brinner för att också i praktiken lyda Guds ord så långt vi förstår ordet, även då det kostar. Han brinner för evangelisation och tror på kraften i det predikade ordet. Jonas tror på Bibeln som vårt enda rättesnöre då vi ödmjukt tillsammans studerar skriften och tror på att vi genom den Helige Andes hjälp tillsammans kan komma fram till sanningen.

 

 

Anna och Magnus Dahlbacka bodde under åren 20052017 i Kenya och arbetade som mis­sio­­närer med att översätta Bibeln till samburuspråket. Numera bor de i Finland. Magnus ar­be­tar fortfarande med bibelöversättning, huvudsakligen från hemmet i Kronoby, men med re­gel­bundna besök i Kenya. Anna är distriktssekreterare för SLEF:s norra distrikt och också tim­lärare i svenska för invandrare. Tillsammans har de tre barn i lågstadieåldern.

 

 

Olof Edsinger är född år 1976 och uppvuxen inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS). Han är teolog och författare och har redan hunnit skriva ett dussintal böcker – de flesta på teman som knyter an till Bibeln och det kristna lärjungaskapet. Efter att under nio år ha arbe­tat som generalsekreterare för EFS:s barn- och ungdomsorganisation Salt och tre år som le­dar­ut­veck­lingskonsulent i NLM ung i Norge, är han sedan hösten 2017 generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Han bor utanför Uppsala, är gift med Mona och till­sam­mans har de tre barn.

 

 

Malin och Jonas Forsblom bor i Esse och gillar att sjunga och spela. Tillsammans med en lovsångsgrupp brukar de sjunga i gudstjänsten. "Sjung till Hans ära, sjung en ny sång!" (Ps. 33:3)

 

Kurt Hellstrand är pastor, pensionerad lektor i religion och psykologi från Jakobstads gym­nasium – där han verkade i trettio år – och familjearbetare inom LFF (Laestadianernas Frids­fö­re­­ningars För­bund) i tio år. Han är gift med Kristiina, rektor för Språkbadsskolan i Jakob­stad. De har fyra vuxna barn och fem barnbarn. Kurt har varit kommunalpolitiskt aktiv för kd bland annat som stads­full­mäktige- och stadsstyrelseledamot.

 

Eivor och Nils Johansson är bosatta i Larsmo och numera pensionärer.  Nils har jobbat som båtsnickare och Eivor som närvårdare. De senaste fjorton åren, innan sin pensionering, arbeta­de de som föreståndare och husmor på Inremissionshemmet i Larsmo. Där hade de båda också uppgiften som värdpar. Till familjen hör fyra vuxna söner och åtta barnbarn. Eivor och Nils kom till levande tro i början av 90-talet. Nils fick då ett speciellt uppdrag av Herren att använ­da sin sång och musik i Hans tjänst. Han började få musik och texter och sången och musiken har sedan dess varit makarnas verktyg för evangelisation. De har också utgivit tre CD-skivor med sin musik, varav den senaste kom i december 2018.

 

Saara Kinnunen är socialpsykolog och psykoterapeut. Hon har arbetat som familjerådgivare vid Vasa kyrkliga samfällighet och skrivit ett flertal böcker om bl.a. familjeliv, barndom och barnuppfostran. Hennes bok Isän kaipuu valdes år 2016 till årets kristna bok i Finland. Hon är bosatt i Vasa och har fem vuxna barn samt tolv barnbarn.

 

 

Tomas Klemets från Vörå är teolog och präst. Han jobbar som hemlandsledare i SLEF och har även jobbat som församlingspräst i över trettio år. Tomas är gift med Ingegerd och har fyra vuxna barn. Han är också fågelskådare och månskensbonde.

 

Max-Olav Lassila är kyrkoherde i Larsmo församling och ordförande för arbetsgruppen för Kyrk­­­helgen. Han är gift med Carola och har fem utflugna barn. Max-Olav är månskens­jord­bru­­kare och tillbringar gärna sin lediga tid med att meka med bilar och att umgås med barn­barnet Isabella.

 

 Felix Lindvik & Co består av Felix Lindvik på piano, David Lövsund på bas, Jakob Vidjeskog på gitarr, Hannes Backlund på trummor och Emilia Lövsund som försångare. De har alla känt varandra sedan tidigare, men spelade tillsammans första gången på bibelhelgen Med Evigheten i Sikte på Evangeliska Centret i Vasa i februari 2019, där de ledde lovsången under mötena. 

 

Jacob Marineni föddes i en hinduisk familj i Indien, men upplevde en radikal omvändelse till kristen tro vid åtta års ålder. Han studerade teologi och grundade senare organisationen GTSSS (Gospel for Tribals Social Service Society) som arbetar bland gatubarn, änkor och utstötta, mestadels i den indiska delstaten Andhra Pradesh. Organisationen planterar även nya kristna församlingar och driver bibelskolor.

 

Jan Nygård är 61 år och kaplan i Karleby svenska församling, en av arrangörerna för kyrk­helgen. Han har i många år varit verksam inom själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus r.f. samt inom Oasrörelsen i Svenskfinland. Han är gift med Erica och de har tre vuxna barn. På fritiden är Jan en aktiv ornitolog.

 

Stephanie Peltola bor med sin man Jaan i Vasa. Hon studerar sista året till socionom och jobbar inom barnskyddet. Sång och musik är ett stort intresse som hon gärna håller på med på fritiden. 

 

Lennart Saari är agronomie och forstdoktor samt pensionerad docent i viltvård från Helsing­fors Universitet. Han är gift och har tre fullvuxna barn. Lennart är professionell ornitolog och fågelskådningen är också en hobby. Han har studerat fågellivet i Åbolands skärgård i över fyrtio år och dessutom i Lappland. Lennart är troende sedan 1964, har studerat skapelse sedan bör­jan av 1970-talet och följt med utvecklingen av miljövårdstänkandet i Finland sedan 1960-ta­let. Saari har medverkat både i radio- och tv-program om fåglar, evo­lution och miljötän­kan­de (exempelvis TV7, Radio Dei och olika dagstidningar).

 

Vivian och Boris Salo. Vivian är teologie magister och specialsjuksköterska och Boris är prost, föreläsare och författare till ett tjugotal böcker och skrifter.Borishar nyligen gått i pension från tjänsten somkaplan i Jakobstads svenska församling.

 

Peter Silfverberg är teologie magister och arbetar som församlingspastor i Karleby svenska för­sam­ling. Han är gift med Anne och de har tillsammans tre vuxna barn; JonathanLucas och Hannes.

 

 

Mats Sjö­linds lovsångsteam bildades till en Oaskonferens i Vasa 1998 och har hållit på i drygt tjugo år. Medlemmarna i teamet kommer från Vasa i söder till Karleby i norr. Man har fungerat som ”husband” vid Oas-konferenserna i Svenskfinland under alla dessa år. Dessutom kallades man att medverka vid en Oas-konferens i Sverige 1999 och det blev en fortsättning på hela femton år, mest i norra men också ett par gånger i södra Sverige. Under flera år har teamet regelbundet medverkat på Fokus-samlingar i Jakobstad och på Crosspoint-ungdoms­kvällar i Karleby samt diverse andra samlingar såsom Kyrkhelgen med flera. Repertoaren består av svenska, finska, israeliska och engelska lovsånger samt av psalmer och sånger från väckel­se­traditionen. Fokus ligger mera på att sjunga till Gud än om Gud. Lovsång är ju inte en musik­stil, utan handlar om hjärtats tillbedjan av vår Herre och Frälsare, vilket kan uttryckas på många olika sätt, enligt Mats Sjölind.

 

         Lovsångsteamet samarbetar ofta med lovsångsdansgruppen Machol l’Adonai från Karleby. Machol l’Adonai betyder ”dans till Herren” på hebreiska och det är precis vad gruppen ägnar sig åt – att lovprisa med hela kroppen. Gruppen består av ett tiotal dansare och på repertoaren finns såväl utpräglade lovsånger som israeliska danser. I Bibeln förekommer det vid ett flertal tillfällen att människor visade sin tacksamhet och glädje genom att dansa till Guds ära.

 

 

Jonathan Snellman är 32 år gammal och kommer från Jakobstad. Han jobbar som kvalitets­chef på familjeföretaget Oles Fast Food. Jonathan är gift med Janina. Till familjen hör också Staf­ford­shire-bullterriern Takida. Piano och musik har alltid varit en stor del av Jonathans liv och han har spelat piano så länge han kan minnas. Han gick även som yngre i pianoskola under många år.

 

Per ”Pilde” Stenberg är kyrkoherde i Karleby svenska församling, gift med Sini och har sex barn i olika åldrar. Till fritidsintressena hör musik (särskilt progressiv rock), datorer samt båt- och villaliv.

 

 

Isabella Sund är gift med Ove. De har fem barn och bor i Pedersöre. Till utbildningen är hon klasslärare och har undervisat mycket inom musik. På fritiden tycker Isabella om att vistas i naturen, läsa och campa med familjen. 

 

Daniel Sundkvist är gift med Adina. De flyttade hösten 2017 till Killingholmen i Jakobstad och har ett barn, William, som flyttade till himlen några timmar efter att han fötts. Daniel tycker om att spendera sommaren på villan och umgås gärna med familj och vänner.

 

Jimmy Svenfelt är gift med Malena och har tre flickor. Han har studerat teologi vid för­sam­lings­fakulteten i Göteborg och är prästvigd för en luthersk kyrka i Albanien. Jimmy har varit utsänd som missionär för en period på två år och är för tillfället anställd av Närvilä Bö­ne­husförening bland annat som ungdomsledare.

 

UngOAS håller i trådarna för ungdomsprogrammet under kyrkhelgen. Rebecka Åhman leder pro­g­rammet tillsammans med Leonard Metsäranta. De kommer att finnas till hands för ung­domarna under kyrkhelgen, bland annat genom att medverka på lördagens ungdomsmöten. 

Rebecka Åhman bor i Jakobstad och jobbar på en barnskyddsenhet i Pedersöre. På fritiden gillar hon att dricka kaffe och umgås med goda vänner. 

Leonard Metsäranta är född och uppväxt i Kristinestad och bor för tillfället i Vasa där han dels studerar och arbetar med ungdomar. Som person är han en pratglad tänkare som älskar att diskutera med folk. För Leonard är det även viktigt att man som kristen inte blundar för svåra frågor utan välkomnar dem, för – frågar han sig – om inte vi står upp för vad vi tror på, hur kan vi förvänta oss att folk skall tro på oss? 

 

Hans Weichbrodt är 50 år, präst inom Svenska kyrkan och arbetar som inspiratör inom den svenska OAS-rörelsen sedan 2001. Han är författare till ett antal böcker, bland annat boken Genom stormen, skriver regelbundet i kristna tidningar och medverkar ofta i svensk kristen TV. Som resande förkunnare rör sig Hans i många olika kristna sammanhang, främst i Norden, men även exempelvis i Israel och Kanada. Han leder även både svenska och kana­den­siska pilgrimsresor till Israel, Jordanien, Grekland och Turkiet. I det svenska kyrkomötet är Hans en av leda­mö­terna för grupperingen Frimodig kyrka. Han är gift med Johanna och de bor i Mölndal utan­för Göteborg. De har tre barn.

 

Barnledarna Tuija NygårdMariannne Snellman, Åsa Tylli och Christel Wargh, övrig per­so­nal samt frivilliga i Karleby svenska församling. Kyrkokören samt kören Paletten och KU:s blåsorkester, båda under Ingmar Byskatas ledning, medverkar vid söndagens hög­mässa.