Barnprogram

 

Barnens Kyrkhelg Nord 13-15.9

Tema: VI ÄR GUDSFOLKET

I anslutning till kyrksalen finns ett barnrum där föräldrar med barn under 3 år kan vistas.

3-6 år Ansvariga Marianne Snellman, Christel Wargh och Åsa Tylli

Fredag 13.9 
18.45-21.00 Genom öknen
 Mikaelsalens dagklubb.

Lördag 14.9
9.15-12.00 Buden och kopparormen 
Mikaelsalens dagklubb
10.30-12.00 Kopparormen Finska dagklubben
13.15-14.30 Jerikos murar Mikaelsalens dagklubb och finska dagklubben
15.15-17.00 Profeten Elia och Baals profeter Mikaelsalens dagklubb och finska dagklubben
18.45-21.00 Frälsaren kom och kommer Mikaelsalens dagklubb och finska dagklubben

Söndag 15.9
9.45-11.15 Den barmhärtige samariern 
Mikaelsalens dagklubb
12.00-13.30 Barnen är med i ingångsprocessionen i festmässan, och deltar tillsammans med sina föräldrar i mässan. 

7+ år Ansvarig Tuija Nygård

Fredag 13.9 
18.45-21.00 Genom öknen
 Fållan

Lördag 14.9
9.15-12.00 Buden och kopparormen 
Fållan
13.15-14.30 Jerikos murar med BarnOas i Avara 
15.15-17.00 Profeten Elia och Baals profeter med BarnOas i Avara
18.45-21.00 Frälsaren kom och kommer med BarnOas i Avara. OBS! Start i kyrkan! 

Söndag 15.9
9.45-11.15 Den barmhärtige samariern 
Fållan
12.00-13.30 Barnen är med i ingångsprocessionen i festmässan, och deltar tillsammans med sina föräldrar i mässan.