Ungdomar

Under helgen ordnas ett flertal tillfällen särkilt riktade till ungdomar. Medverkande är bl.a. Olof Edsinger, Jimmy Svenfelt, Viktor Asplund, UngOAS m.fl.

Fredag 13.9 
22.00 UNGDOMSMÄSSA: Trygg ända hem 
Olof Edsinger, Peter Silfverberg, Felix Lindvik & Co
Fri samvaro i nedre salen efter ungdomsmässan

Lördag 14.9
13.30 UNGDOMSMÖTE: Behöver jag Jesus? 
Viktor Asplund, UngOAS
15.30 UNGDOMSMÖTE: Behöver Jesus mig? Viktor Asplund, UngOAS
22.00 UNGDOMSMÖTE: Jesus kommer, är du redo? Jimmy Svenfelt, Daniel Sundkvist, Felix Lindvik & Co
Fri samvaro i nedre salen efter ungdomsmötet

VÄLKOMMEN att delta i hela kyrkhelgens program!