pressrelease 2014 också på finska

Kyrkhelg kring den Helige Ande 

Den sjunde Kyrkhelgen i Karleby gick av stapeln under veckoslutet 12-14 september under temat Helige Ande, väck oss. Max-Olav Lassila, kyrkoherde i Larsmo församling och ordförande för arbetsgruppen bakom Kyrkhelgen, jämförde i sitt välkomsttal Guds rike med ett husbygge.

-          Grunden är helt avgörande för att huset skall bli bra. Anden har gett oss en fantastisk grund som är Sanningen: Guds heliga ord där Anden talar. Han talar sanning lika mycket idag med de ord som han talade när det skrevs, när han gav oss Bibeln. Den Helige Ande är Sanningens Ande.

-          Anden vill väcka oss att se vem Han är, vad Han gör och vad Han vill med dig och mig och oss som gemenskap här och nu och inför framtiden.

Pastor Albert Häggblom höll två bibelstudier om den Helige Ande.

-          Livets Ande ger oss liv i Kristus. Han kallar oss att leva efter Anden och ger frälsningsvisshet och evighetshopp, sade han.

Kyrkhelgen samlade drygt 2500 deltagare av vilka en stor del var barn och ungdomar. Kyrkhelgen arrangerades av alla inomkyrkliga väckelserörelser i Borgå stift. Per Stenberg, kyrkoherden i Karleby svenska församling, gladdes över det breda samarbetet.

-          Det är bra att vi tränar samarbete redan nu, vi skall ju alla till samma himmel.

Från ajatollah Khomeini till Jesus Kristus

- Jag drogs till ayatollah Khomeinis budskap, precis som några finländska pojkar har dragits till ISIS. Det finns någonting i radikal islam som drar folk till sig, sade doktor Daniel Shayesteh, en av huvudtalarna på Kyrkhelgen. Han är född i Iran och har ett förflutet som medarbetare till ayatollah Khomeini. Idag är han kristen och evangelist. 
- I universitetet blev jag radikal muslim och började följa ayatollah Khomeini. Vi ville styra landet med islamsk lag. Ayatollah Khomeini sade att islam gör Iran till paradiset. 
Shayesteh och två andra pojkar ombads att starta revolutionsarmen i Iran, dvs Hizbollah. 
Med åren blev Shayesteh besviken på att ayatollah inte fyllde sina löften om att ge folket frihet och använda oljepengarna för folket. Shayesteh blev politisk motståndare till ayatollah.

-          Vi bildade en opposition och startade ett nytt parti. Vi vann i valen. En av mina kolleger fick80 procent av rösterna och blev president. Men ayatollah terroriserade regeringen med sin armé, presidenten flydde och några dödades. Jag blev arresterad och satt i en dödscell och väntade på dödsdomen. Under Khomeinis tid dödades 600.000 människor. De fyra andra i min cell avrättades. Jag fick hjälp av några av mina gamla vänner som var i höga ställningar så jag kunde rymma till Turkiet.

Som landsflyktig politiker började Shayesteh skriva sin doktorsavhandling på universitetet om hur religion och kultur påverkar människans attityder. För avhandlingen måste han studera olika religioners heliga böcker. Det blev en avgörande chock för honom.

-          I 32 år sade man åt mig att islam är den bästa religionen i världen. Första gången i mitt liv måste jag läsa om kristendomen, hinduism, buddhism, också islam på djupet; likaså kommunism, socialism och andra ismer.

-          Det som hade varit den värsta religionen för mig blev nu den bästa: kristendomen, och detta pga Bibeln. Kristendom är frihetens nummer ett. Västerlandet bygger på Bibelns budskap. Många västerlänningar säger: ”Vi har kommit på det själva” därför att de inte vet varifrån västerländska värden härstammar.

Det behövdes ännu en personlig ekonomisk kris för att Shayesteh blev bekant med kristna och vågade öppna Bibeln. Predikanten i kyrkan sade att Gud i Bibeln uppenbarar sig själv.

- Jag aldrig hittat sådant i alla andra religioner, Gud uppenbarar sig aldrig i islam, buddhism, hinduism eller grekisk filosofi. Men i Bibeln uppenbarar sig Gud så du kan ha en relation med honom, sade de. Varje person är skapad av en annan person. Det talade starkt till mitt hjärta: Det är sant, Gud måste vara personlig. I islam är Gud opersonlig. Men om han är opersonlig kan han inte skapa eller frälsa eller älska eller ha medlidande.

Idag är dr Daniel Shayesteh en av världens ledande experter på vad som händer i den muslimska världen. Som kristen ser han också de andliga dimensionerna av vad som händer i världen i dag.

-          Många muslimer, speciellt unga, kommer till Herren. Många är besvikna på islam. Det finns många vittnesbörd liksom mitt, säger han­.

 

 

Kyrkhelg kokosi ruotsinkielisen herätysliikeväen Kokkolassa

Kyrkhelg-tapahtuma kokosi viikonvaihteessa 12.-14. syyskuuta runsaat 2500 kuulijaa Kokkolan kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Lisäksi kirkossa pidettyjä tilaisuuksia pystyi seuraamaan nettiradion kautta.

Seitsemättä kertaa järjestetyn tapahtuman ohjelmassa oli huomioitu myös eri-ikäiset lapset ja nuoret. Tapahtumalle luonteenomaista olikin osallistujien alhainen keski-ikä.

Kyrkhelg-tapahtumaa isännöi Kokkolan ruotsalainen seurakunta suuren vapaaehtoisjoukon voimin. Järjestäjäkunnassa ovat mukana kaikki Porvoon hiippakunnassa vaikuttavat herätysliikkeet – lestadiolaiset, evankeliset ja Kyrkans Ungdom – sekä lukuisat järjestöt kuten Luthersk Inremission, Oasrörelsen, Opko, Suomen teologinen instituutti ja Marttyyrikirkon ystävät.

Kokkolan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Per Stenberg ilmaisi lauantain iltajuhlassa ilonsa siitä, että eri taustoista tulevat kristityt harjoittelevat yhdessä olemista, sillä ”taivaassa meitä odottaa ikuisesti kestävä, rajat ylittävä yhteys”.

Tapahtuman teemana oli Pyhä Henki, herätä meidät. Ohjelmassa valotettiin Pyhän Hengen toimintaa eri näkökulmista. Kyrkhelg-työryhmän puheenjohtaja, Luodon seurakunnan kirkkoherra Max-Olav Lassila muistutti avajaispuheessaan, että Pyhä Henki toimii myös sakramenttien kautta:

- Pyhä Henki haluaa liittää meidät Jumalan valtakunnan elämänvirtaan sakramenttien ja armonvälineiden kautta. Kasteen sakramentissa hän käyttää myös tavallista vettä Jumalan elämän välittämiseen.

- Rakkauden Henki kohtaa meidät ehtoollispöydässä, jossa koetaan myös keskinäistä yhteyttä. Pyhä Henki järjestää juhlan seurakunnissamme joka viikko. Ethän jää pois rakkauden yhteydestä omaksi vahingoksesi?

- Pyhä Henki haluaa herättää meidät näkemään, kuka Hän on, mitä hän tekee ja mitä hän meistä yksilöinä ja yhteisönä haluaa, nyt ja vastaisuudessa, Lassila kiteytti.

Pastori Albert Häggblom piti kaksi raamattuopetusta Pyhästä Hengestä.

- Elämän Henki antaa meille elämän Kristuksessa. Hän kutsuu meitä elämään Hengen mukaan ja antaa pelastusvarmuuden ja ikuisuustoivon.

Ajatollan seuraajasta Kristuksen seuraajaksi

Yksi Kyrkhelg-tapahtuman pääpuhujista oli tohtori Daniel Shayesteh, joka on syntyisin Iranista ja entinen ajatolla Khomeinin työtoveri. Nykyisin hän on kristitty evankelista.

- Ajatolla Khomeinin sanoma veti minua puoleensa aivan niin kuin Isis vetää puoleensa joitakin suomalaisia nuoria miehiä. Radikaalissa islamissa on jotain mikä kiehtoo ihmisiä, Shayesteh sanoi.

Hänestä tuli radikaali muslimi ja Khomeinin kannattaja yliopistoaikoinaan. Ajatolla halusi johtaa maata islamilaisen lain mukaan. Shayesteh sai kahden toverinsa kanssa tehtäväkseen perustaa Iranin vallankumousarmeijan, Hizbollahin.

Vuosien mittaan Shayesteh kuitenkin pettyi siihen, ettei ajatolla pitänyt lupaustaan antaa kansalle vapaus ja käyttää öljyrahat kansan hyväksi. Shayesteh’sta tuli ajatollan poliittinen vastustaja.
- Perustimme uuden puolueen, joka voitti vaalit, ja eräästä toveristani tuli presidentti. Ajatolla kuitenkin terrorisoi hallitusta armeijallaan, ja presidentti pakeni maasta. Kaikkiaan 600.000 ihmistä sai surmansa Khomeinin aikana. Minut pidätettiin, ja odotin kuolemantuomiota kuolemansellissä. Neljä sellitoveriani hirtettiin.

Vaikutusvaltaisten ystävien avulla Shayesteh pääsi vankilasta ja pakeni Turkkiin. Maanpaossa hän alkoi kirjoittaa väitöskirjaa siitä, miten uskonto ja kulttuuri vaikuttavat ihmisen asenteisiin. Väitöskirjaa varten hän joutui perehtymään islamin, kristinuskon, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden pyhiin kirjoituksiin, samoin kommunismiin, sosialismiin ja muihin ismeihin. Niiden vertailu oli järisyttävä kokemus miehelle, jolle oli aina opetettu, että islam oli maailman paras uskonto.

Raamattu teki mieheen niin suuren vaikutuksen, että kristinusko, joka oli siihen asti näyttäytynyt hänelle uskonnoista pahimpana, nousi nyt parhaimmaksi.

- Kristinusko on vapaudessa ykkönen. Länsimaat perustuvat Raamatun sanomalle. Monet länsimaalaiset eivät tiedä sitä vaan väittävät: ”Ei, me olemme keksineet tämän itse.”

Kun Shayesteh menetti säästönsä kavalluksen uhrina, hän uskaltautui kirkkoon ja avaamaan Raamatun. Häntä puhutteli sanoma Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä.
- Sellaista en ollut koskaan löytänyt muista uskonnoista. Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä niin, että ihminen saa yhteyden häneen.

Häntä puhutteli myös kristinuskon opetus, että Jumala on persoona.

- Islamissa Jumala on persoonaton. Mutta jos hän on persoonaton, hän ei voi luoda eikä pelastaa, ei rakastaa eikä tuntea sääliä.

Tohtori Daniel Shayesteh on nykyisin islamilaisen maailman tapahtumien johtavia asiantuntijoita, joka näkee myös niiden hengelliset ulottuvuudet.

- Varsinkin nuoria muslimeita tulee uskoon Jeesukseen, sillä monet ovat pettyneet islamiin. Moni voisi kertoa samanlaisesta elämänmuutoksesta kuin minä, Shayesteh sanoo.

  

www.kyrkhelg.fi