Hela tacket!

Bästa deltagare i Kyrkhelgen 2014!

 

Från arbetsgruppens sida vill vi rikta ett mycket varmt tack till er alla både medverkande och deltagare i Kyrkhelgen 2014! Igen en gång får vi vara ödmjukt tacksamma till vår Himmelske Fader för det vi fått vara med om. Vi tror också att temat om Den Helige Ande och hans verk var Herrens eget tema. Vi förstod inte hur aktuellt det var när det bestämdes.

Genom den tragiska olyckan i Nepal i våras blev vår huvudtalare Håkan Sunnliden så allvarligt skadad att han inte kunde vara med men genom Rune Imberg som villigt ställde upp som ersättare kunde programmet genomföras som planerat. Daniel Shayesteh, vår gäst med rötter i Iran, hade ett mycket angeläget budskap och information från våra syskon som lider förföljelse, ja som t.o.m. avrättas. Också genom bibelstudier, seminarier och parallellprogram fick vi ta  del av flera utmanande ämnen (bl.a. den österländska andlighetens inflytande ibland oss genom Gertrud Storsjö) till hjälp och vägledning i en tid som präglas mer och mer av andlig förvirring. Vår målsättning är att få vara en kraft som står för biblisk vägledning i denna tid.

Dessutom gjorde det varma vädret att det kändes som att vara på en sommarkonferens. Det var en glädje att möta er alla både barn, unga och äldre från olika delar av vårt land och olika andliga sammanhang i gemenskap kring Herrens Ord. Med ca 2 500 deltagare tror vi att Kyrkhelgen fyller ett viktigt behov och kommer därför att arbeta vidare med sikte på nästa år.

Må Herren välsigna er alla!

 

Max-Olav Lassila

Arbetsgruppens ordförande