Pressrelease 2015 Lehdistötiedote

Här kommer en pressrealese om årets kyrkhelg.

Alla suomenkielinen lehdistötiedote!

Finlandsvenska väckelserörelser möttes i Karleby

Senaste helg gick Kyrkhelgen i Karleby av stapeln. Det är fråga om de finlandsvenska inomkyrkliga väckelserörelsernas storsatsning. Årets tema var ”Korset – Guds hemilghet”. Ett stort antal frivilliga från Karleby och nejden möjliggjorde Kyrkhelgen som har ett tiotal arrangörsorganisationer tillsammans med Karleby svenska församling. – Glädjande är att flera barnfamiljer, ungdomar och unga vuxna har funnit vägen till kyrkhelgen. Medelåldern var lägre en tidigare, säger församlingens kyrkoherde Per Stenberg. En av styrkorna med kyrkhelgen är förutom de många rörelserna också just den generationsöverskridande gemenskapen.

 

En av huvudgästerna i år var Sudans Anglikanska kyrkans ärkebiskop Ezekiel Kondo. Denne man som en stor del av sin uppväxt var utan föräldrar är idag ärekbiskop och en stark hoppets röst i ett land som härjas och härjats av inbördeskrig och oroligheter i ett 50-tal år. Den anglikanska kyrkan är gemensam för både Sudan och Sydsudan även om det är fråga om två länder sedan några år tillbaka. Kondo poängterade också betydelsen av våra förböner och vårt stöd för de sudanska kristna och han tackade för att vi också i Karleby har tagit emot av hans landsmän som flyktingar. Kondo fick vid lördagens festkväll motta Martyrkyrkans vänners Pro Fide-pris(för tron). En grupp Sudanser från Karleby och omnejd hade samlats och sjöng sudanesiska sånger biskopsbesöket till ära.

 

Elise Lindqvist var en annan uppskattad gäst. Denne tidigare prostituerade och missbrukare som trotts sin knappt 80-åriga ålder och trotts dödshot arbetar med de prostituerade i Stockholm. Hon ger stöd och hopp och hjälper dem ut ur den spiral av ondska som lurar i den världen. Elise har skrivit en bok om sitt liv och medverkat i ett flertal tv-program. Hon påminde också om att vi också med mycket svåra erfarenheter i bagaget kan få vara till hjälp och stöd speciellt för andra som lever i motsvarande sitaution. Jesu kärlek är en kraft som kan förändra liv.

 

Air Puonti, pastor och utbildare talade under helgen om äktenskapet, mänsklig söndrighet och förändring av seksualiteten utifrån egna erfarenheter. ”Inte är det så att homosexuella per automatik är bristfälliga och heterosexuella perfekta” konstaterade Puonti bland annat. Föreningen Elävät Vedet arbetar med själavård, lärjungaskolor och kurser som syftar till en hel personlighet på olika platser i landet. Ingen försöker förändra någon mot deras vilja, utan viljan till förändring måste alltid komma från personen själv. En sexualitet som riktas mot det egna könet är inte det enda teknet på söndrighet. Det kan lika bra handla om att förakt för det andra könet, sexberoende eller ett förträngande av sexualiteten. Vi behöver alla bli helare och få stöd är Ari Puontis konklusion.

 

Också situationen för de kristna i mellanöstern var på tapeten. Svante Lundgren, forskare och författare belyste den problematiken. I mellanöstern finns både gamla kristna från mycket gamla kyrkor och nykristna som nyss kommit till tro. Deras situation är ganska olika men gemensamt är att situationen för de kristna i mellanöstern är sämre än den någonsin varit. IS och andra extremrörelser förföljer dem och de behöver våra förböner och vårt stöd.

Att kristna förföljs i över 100 länder och att det är över 200 miljoner kristna som lever under hot och förföljelser, utan den religionsfrihet som bla FN slår fast att är en mänsklig rättighet är något som vi västvärlden behöver få upp ögonen för.

Kyrkhelgen arrangerades i år för åttonde gången. Max-Olav Lassila som är ordförande för planeringsgruppen och Larsmo församlings kyrkoherde poängterade i sitt tacktal vikten att komma tillsammans kring Guds ord, det som inte förändras. I en värld som förändras och där nöden och mörkret verkar tillta får vi hålla fast vid Guds ord.

 

Bildmaterial kan beställas från This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

__________________________

 

 

Ruotsinkieliset herätysliikkeet koolla Kokkolassa

 

Viime viikonloppuna Kyrkhelg-tapahtuma kokosi tuhansia ihmisiä Ristin sanoman ympärille Kokkolassa viikonloppuna. Suuri vapaaehtoisjoukko läheltä ja kauempaakin mahdollistavat tapahtuman jonka järjestäjinä ovat kymmenkunta järjestöä ja Kokkolan ruotsinkielinen seurakunta. – On ilo että yhä enemmän lapsiperheitä ja nuoria sekä nuoria aikuisia ovat löytäneet tapahtuman, tämän vuoden keski-ikä on entistä alhaisempi. Yksi Kyrkhelg-tapahtuman vahvuuksia onkin ikäryhmine ylittävä yhteys, ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Per Stenberg.

 

 

Tämän vuoden päävieraina oli mm. Sudanin Anglikaanisen kirkon arkkipiispa Ezekiel Kondo. Tämä orpotaustainen mies on tänään voimakas toivon ääni maassa jossa sisällissota ja levottomuudet runtelevat ihmisiä. Anglikaaninen kirkko kuten monet muutkin kirkot Sudanissa ovat yhtä, huolimatta siitä että maa on jakautunut Sudaniin ja Eteläsudaniin. Kondo painottikin esiruokuoksen voiman ja tärkeyden kuten myös sen avun ja tuen tarpeen minkä mekin voimme olla heille antamassa. Ezekiel Kondo sai lauantain juhlaillassa vastaanottaa Martyyrikirkon ystävien Pro Fide-palkinnon(Uskon puolesta). Ryhmä Sudanilaisia pakolaisia jotka asuvat Kokkolassa tai lähialueilla olivat kokoontuneet ja juhlistivat iltaa afrikkalaisilla lauluilla ja läsnäolollaan.

 

 

Elise Lindqvist Tukholmasta on entinen prostituoitu ja huumeaddikti joka vajaan 80-ikävuoden iästä huolimatta ja tappouhkauksiakin uhmaten työskentelee Tukholman prostituoitujen parissa, antaen apua, tukea ja toivon ulospääsystä. Hän on kirjoittanut elämästään kirjan ja painotti viikonloppuna kuinka voimme vaikeidenkin menneisyyden taakkojen avulla olla auttamassa ja ymmärtämässä toisia jotka ovat samanlaisissa elämäntilantiessä. Jeesuksen rakkaus on voima joka voi muuttaa elämän.

 

 

Ari Puonti, parstori ja kouluttaja puhui viikonloppuna avioliitosta ja rikkinäisestä ihmisyydestä ja seksualisuuden muutoksesta, omien kokemuksiensa pohjalta. ”Ei se mene niin, että homot ovat automaattisesti epätäydellisiä ja heterot täydellisiä”,  Puonti totesi. Elävät Vedet-yhdistys tekee sielunhoitotyötä ja järjestää opetuslapseus- j eheytyskursseja eri puolilla Suomea. Kukaan ei ole ketään muuttamassa pakolla, vaan halu muutokseen lähtee aina ihmisestä. Sekskualisuuden suuntautuminen omaan sukupuoleen ei ole aino merkki ihmisen seksuaalisesta rikkinäysyydestä. Siitä voi yhtä hyvin kertoa toisen sukupuolen halveksumnine, seksiriippuvuudet tai seksuaalikielteisyys. Me tarvitsemma keikk parantumista ja vahvistumista oli Puonnin yhteenveto.

 

 

Myös lähi-idän kristittyjen tilanne oli valokeilassa kun Svante Lundgren, tutkija ja kirjailia, valaisi tätä suurta problematiikkaa. Lähi-idässä on sekä ns vanhoja kristittyjä, hyvinkin vanhoista kirkoista että uusia kristittyjä jotka ovat vastikään kääntyneet uskoon. Heidän problematiikkansa on vähän erilainen mutta kristittyjen tilanne lähi-idässä on pahempi kuin koskaan aikaisemmin. IS ja muut ääriliikkeet ajavat heitä ahtaalle. He tarvitsevat meidän tukeamme. Se tosiasia että kristittyjä vainotaan yli sadassa maassa, ja että yli 200 miljoonaa kristittyjä elää vainon keskellä on asia josta usein vaikenemme. Silti nämä juuri kristityt tarvitsevat meidän esirukouksiamme ja tukeamme.

 

 

Kyrkhelg tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 8. kertaa. Max-Olav Lassila, joka on järjestelykomitean puheenjohtaja ja Luodon seurakunnan kirkkoherra, painotti kiitospuheessaan kristittyjen yhteyden tärkeyden. - On tärkeää että tulemme sanan kuulolle, niiden ikuisten totuuksien äärelle koolle. Muuttuvassa maailmassa ja usein hädän ja pimeyden keskellä saamme pitää kiinni Jumalan sanasta, hän totesi.

 

Kuvameteriaalia voi tilata This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. osoitteesta