tack 2015

Bästa deltagare i Kyrkhelgen 2015!

 

Det är igen med stor tacksamhet jag skriver några rader med anledning av årets Kyrkhelg. Jag vill först rikta ett varmt tack till er alla både medverkande och deltagare. Det som vi med glädje konstaterar är att vi hade en ökning av antalet deltagare på de allra flesta områden. För oss som arrangörer stärker detta vår uppfattning att satsningen behövs och att det är värt att arbeta vidare på den grund där Bibeln får vara vår auktoritet.

Det som vi speciellt noterar är att många unga och unga vuxna deltog i seminarierna, vilket är ett tecken på hur viktigt det är med den kristna undervisningen i olika aktuella frågor. Det som framförallt kommer att stanna i minnet är den färgstarka gruppen av sudaneser som så inspirerande sjöng på lördagens kvällsmöte i samband med överräckandet av Pro Fide-priset till deras landsman ärkebiskop Ezekiel Kondo. max-olav lassila web

Jag vill önska er alla välsignelse och kraft att stå på Jesu sida i den vardag ni befinner er! Om Gud vill och vi får leva samlas vi till nästa Kyrkhelg i Karleby 9-11.9.2016. Varmt välkommen att dela gemenskapen också då!

 

Med varm hälsning

Max-Olav Lassila

Ordförande i planeringsguppen