Kyrkhelg Syd program

Nu är programmet för Kyrkehelg Syd 15-17.4 uppdaterat på hemsidan...inom kort kommer information om barnprogrammet etc...

Här kan du ladda ned foldern för Kyrkehelg Syd

Här kan du läsa hela Daniel Björks välkomstord från foldern

 

Kära vänner!
Det är en stor glädje för mig att få inbjuda dig till Kyrkhelg Syd 2016.
Detta är en helg med Bibeln i fokus och Kristus i centrum. Under
helgen får du uppleva gemenskap, lovsång, biblisk undervisning
och seminarier som både stärker tron och inspirerar till ett liv i Jesu
efterföljd.

Temat för helgen är i år synnerligen aktuellt och utmanande: ”Främlingskap”.
Jesus var ”själv både flykting och fredlös” och över hela
vår värld befinner sig idag stora skaror på flykt. Andra känner sig
som främlingar i sitt eget land. Vad innebär denna nya situation för
oss? Hur ska vi som bibeltroende tänka och agera när missionsfältet
plötsligt knackar på vår dörr? Årets huvudtalare är EFS-prästen Hans
Lindholm som kommer att undervisa om främlingen Josef. Under
paneldebatten och seminarierna kommer vi bland annat att behandla
de kristnas situation i mellanöstern idag, Israel och Palestina,
vad som händer i den muslimska världen och flyktingsituationen i
vårt eget land.

Guds Ord är levande och alltid relevant. Sällan har det funnits ett
större behov av att hålla framme hans ord och sanning än idag, i ett
land som håller på att glömma sin tro och tappa sin själ. Jesus exempel
är utmanande och inspirerande. Det finns inget viktigare man
kan göra än att ta tid för att lyssna till Herrens ord – och sen göra
det han kallar oss till. Välkommen med på Kyrkhelg Syd 2016.

Daniel Björk
tf kyrkoherde
Petrus