Ute nu!

Nu ligger Kyrkhelg nord 2016 program ute här på hemsidan...

välkommen att bekanta dej med det digra utbudet av program!

Välkommen till Karleby i höst...

Per Stenberg

Kyrkoherde, webansvarig