Välkommen till Kyrkhelg Nord 2019

Igenom hela kristenhetens historia skiner fram en längtan efter den dag när alla som tror och hela skapelsen skall befrias. I nattvardsmässan bekänner vi tillsammans "Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet". Årets kyrkhelg tar sitt avstamp i den längtan. Vi finns insatta i frälsningshistorien och lever mellan Jesu död och uppståndelse och Hans återkomst. Kanske kan också årets kyrkhelg få vara en liten försmak av vad som komma skall. Varmt välkomna till Kyrkhelg Nord i Karleby!

Per Stenberg, kyrkoherde