Tack o beställ inbandningar från Kyrkhelgen

Ett stort och varmt tack för Kyrkhelg Nord till alla som på olika sätt var med och gjorde dagarna möjliga och till vår Herre som var med och beskyddade och välsignade!

Om du vill beställa inbandningar från kyrkhelgen kontakta 

Eirik Raikula tfn. 044 0166 222