Ett varmt tack till er alla!

 

 
Jag vill rikta ett varmt tack till er alla som tillsammans med oss deltog i Kyrkhelgen senaste veckoslut! Tacket går också till Karleby sv. församling och alla de frivilliga som ställde upp med olika praktiska saker som var en förutsättning för att helgen alls skulle kunna ordnas. Jag hörde att det skulle ha rört sig om ca 250 frivilliga som deltog i arbetet. Må Gud välsigna er rikligen!
 
Välsignelse är också ett ord som jag tänker på när det gäller det som dagarna har fått betyda för många. Också i år har jag mött många tacksamma människor, över förkunnelsen, gemenskapen och det härliga i att få mötas över gränser som för många tidigare har varit ett hinder. Jag tror jag vågar säga att någonting nytt håller på att växa fram i våra sammanhang, som kan få betydelse för kristenhetens framtid i vårt land. Det vill vi lämna i Herrens händer.
 
Det som naturligtvis gläder oss som arbetat med planeringen är att antalet deltagare också i år har ökat på alla fronter. Allra mest ökade deltagandet i festmässan, från 420 till 720. Fredagens kvällsmöte ökade med ca 200 personer och lördagens festkväll likaså med 40 personer till 1140, där är inte barnen som hade eget program inräknade. Också ungdomstillfällena och seminarierna hade mera deltagare i år. Naturligtvis är inte detta det avgörande – det avgörande är att Jesus Kristus som vi vill samlas kring är med annars faller allt samman – men den stora uppslutningen som vida överträffat våra förväntningar är en stor uppmuntran för oss som arbetat. Det gör oss ödmjukt tacksamma och sporrar till att fortsätta och helhjärtat satsa inför nästa Kyrkhelg.
 
Vi kan inte ännu säga vilket datum det blir nästa år men vi räknar med att det troligen blir i september också då. Vi publicerar informationen på vår webbsida så fort vi har kunnat fastställa det exakta datumet.
 
Till dess vill jag önska er alla en välsignad fortsättning på hösten i det sammanhang där ni finns och verkar! Låt budskapet om ”Jesus den eneste” genljuda i vårt Svenskfinland och överallt annanstans där ni rör er! Hans trofast består och Han vill gå vid allas vår sida genom allt som är framför!
 
Med varm och tacksam hälsning
 
Max-Olav Lassila
Ordförande i planeringsgruppen för Kyrkhelgen
 
 
CD:n från Kyrkhelgen kan beställas via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tfn. 044 016 6222.