Tack för Kyrkhelg syd!

Varmt tack till alla medverkande, deltagare och frivilliga vid Kyrkhelgen i Munksnäs. Det var ett privilegium att få arbeta med planeringsgruppen och uppleva den iver och det allvar som deltagarna - och speciellt de unga - visade. Det var också uppmuntrande att se att så många mänskor från olika grupper och sammanhang ville samlas kring namnet Jesus - det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta.

Stig-Olof Fernström, ordf. i planeringsgruppen

Du kan lyssna till debatten om Kyrkans framtid mellan biskop Björn och chefred. Leif Nummela under menyn Media eller klicka direkt på nedanstående länk för att lyssna.

http://yourlisten.com/channel/content/118815/Debatt_Kyrkans_framtid_160312?rn=f08awqnxxs00