Tack för Kyrkhelg Nord

 

Vi har just avslutat den femte Kyrkhelgen i ordningen. Enligt uppgifter som kommit oss till del är det den Kyrkhelg som samlat det högsta deltagarantalet (nära 3 000 personer).

Vi är väldigt tacksamma och glada över att så många har velat dela gemenskapen kring Guds Ord tillsammans med oss. Tack också till alla som har medverkat på olika sätt genom undervisning, sång, musik, förbön, praktiskt arbete m.m. Ett stort tack också till Karleby svenska församling för det goda praktiska arrangemanget och för att ni ännu en gång har tagit på er allt det arbete det innebär att arrangera ett tillfälle av denna storlek.

Det allra viktigaste är att Herren själv är med, han den Trefalt Helige, som också ingått i årets tema. Därför vill vi rikta vårt största tack till Honom, för utan hans heliga närvaro är det ingen skillnad hur många vi är samlade! Det blir i så fall till ingenting.

Nu börjar vi rikta blicken mot nästa år och planera för Kyrkhelgen 2013 som är inprickad till den 13-15.9. Huvudtalare kommer att vara Stefan Gudstafsson, den kände apologeten från Sverige. Det betyder att Kyrkhelgen nästa år framförallt kommer att lyfta fram försvaret av den kristna tron.

 

Med önskan om rik välsignelse från Herren Jesus inför den nya terminen som just har inletts!

 

Max-Olav Lassila

Ordförande för Kyrkhelgens planeringsgrupp