Huvudtalare i Hfors 15-17.3

Helge Pahus från Danmark har tackat ja till att vara huvudtalare på Kyrkhelgen i Munksnäs kyrka 15-17.3 2013. Helge har lett en växande församling - Strandkirke i Köpenhamn.

Bland de övriga talarna kan nämnas inrikesminister Päivi Räsänen som framför en hälsning på lördag kväll.