Päivi Räsänen på nätet

Nu ligger Päivi Räsänens tal "Jesus mitt i Finland" ute på nätet. Vi lägger också upp de övriga talen från Kyrkhelgen i lämpliga doser med lämpliga mellanrum så kom gärna tillbaka hit och se vad som är nytt...

http://www.kyrkhelg.fi/medias/audio-syd-2013 är länken eller så går du via Media -> Audio Syd 2013