Högmässan radieras

Högmässan från Kyrkhelgen i Karleby radieras i Radio Vega söndagen den 13 oktober 2013 kl. 13.03.

Den kan under en månad avlyssnas på http://arenan.yle.fi/radio/2028296

Predikant: Aarre Kuukauppi (Ingermanland). Tolk: Leif Nummela. Liturger: Per Stenberg och Peter Kankkonen. Organist: Christian Ahlskog. Kantor: Kristina Klingenberg. Kör: Kyrkokörerna i Karleby svenska församling. Solosång: Simon Granlund. Lovsångsledare: Jukka Ylimäki med lovsångsteam.

Psalmer: 542:1-4 (Fram skrider året), 148 (O Herre Gud i himmelrik), 266 (Jag nu den säkra grunden vunnit), 572:1- (Tänk när en gång), 537:3-4 (v.1Naturen nu sig kläder).

Mässan spelades in den 15 september 2013 i Gamlakarleby stadskyrka.